HASŁO NA ROK 2013/14

BOŻE CIAŁO 2013

KANONIZACJA

 

Encyklika "LUMEN FIDEI" pdf.

 

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Kartka z kalendarza

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
300578

Statystyki

 

 
Wczytywanie...

 

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: od poniedziałku do środy 20 min przed każdą Mszą św.  dodatkowo ks. Daniel będzie spowiadał we wtorek od godz. 19.30. do 21.00. 
TRIDUUM PASCHALNE

 

Wielki Czwartek:


Msza Wieczerzy Pańskiej godz.18.00.

 

Wielki Piątek:


- Droga Krzyżowa godz. 15.00.

- Adoracja Pana Jezusa w Ołtarzu Adoracji tzw. „Ciemnicy” 16.00. do 17.00.

- Ceremonie Wielkiego Piątku godz. 17.00.

- Gorzkie Żale godz.21.00.

- Po Ceremoniach Wielkiego Piątku Adoracja przez całą noc aż do Mszy Wigilii Paschalnej

 

Wielka Sobota:


- Adoracja Pana Jezusa w „Grobie Pańskim”

- Święcenie Pokarmów na Stół Wielkanocny godz. 10.00.; 12.00.; 14.00.; 16.00.

- Msza Wigilii Paschalnej godz.19.00. – przynieśmy świece

 

Niedziela Zmartwychwstania:


- Msza św. Rezurekcyjna z procesja godz.6.00.

- Pozostałe Msze św. godz. 8.45.; 10.30.; 12.00.

 

II Dzień Świąt Zmartwychwstania:


 

- Msze św w porządku Niedzielnym

 

 NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 13 kwietnia 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Mt 26,14–27,66 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza

 

Pierwsze czytanie mówi namdziś o Słudze Jahwe, którego Bóg wybiera i w którym ma szczególne upodobanie. Jego przeznaczył do wypełnienia woli Bożej. Po ludzku rozumując, spełnienie tej woli jest trudne, wiąże się z cierpieniem. Jednakże Sługa Jahwe, wsłuchany w głos Boga, jest zdolny przejść przez przeciwności, a nawet przez poniżenie. Tym Sługą Jahwe jest Jezus Chrystus, który – jak zauważył św. Paweł w Liście do Filipian – „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”. Prawdę tę podkreśla również dzisiejsza Ewangelia, która jest opisem owego „ogołocenia się” Chrystusa.

Kontemplując słowo Boże, które dziś jest nam dane, prośmy Boga, abyśmy wypełnili Jego wolę.

 

 

 

 

piąta NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  6 kwietnia 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Ez 37,12-14 Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli

Rz 8,8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

J 11,1-45 Wskrzeszenie Łazarza

 

Dzisiejsza liturgia słowa poprowadzi nas przez bardzo trudny temat śmierci, a nade wszystko dotyka problemu rozkładu ciała, który jest owocem grzechu. Pierwsze czytanie jest fragmentem wizji proroka Ezechiela z czasów niewoli babilońskiej, która de facto jest proroctwem umacniającym wiarę Izraela we wszechmoc Boga. Ezechiel pokazał, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I rzeczywiście, ta wszechmoc objawiła się, gdy Chrystus wskrzesił Łazarza z martwych, o czym usłyszymy w Ewangelii. Jednakże największy znak Bożej potęgi dokonał się, co zauważy św. Paweł, gdy Bóg pokonał śmierć, wskrzeszając Chrystusa z martwych.

 

Wsłuchując się dziś w słowo Boże, pozwólmy Bogu wskrzeszać to, co jest w nasmartwe.

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  30 marca 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Namaszczenie Dawida na króla

Ef 5,8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

J 9,1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

 

Człowiek niewidomy może być nieszczęśliwy i biedny, nie potrafi bowiem dostrzegać widzialnego świata i z niego w pełni korzystać. O wiele gorszą chorobą jest jednakślepota duchowa, która zamyka człowieka na nawrócenie i łaskę. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy, że tym który leczy człowieka z jego różnych ślepot, jest tylko Jezus Chrystus. Jest tak dlatego, gdyż Bóg jest Bogiem widzącym, który nie tylko swoim wzrokiem obejmuje cały świat, ale czyta myśli człowieka i wnika w jego serce. Przekonał się o tym Jesse Betlejemita i jego synowie, o których usłyszymy w pierwszym czytaniu, gdy Bóg zobaczył piękno serca Dawida.

 

Oby dzisiejsze słowo Boże obudziło nas z letargu grzechu.

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 23 marca 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Wj 17,3-7 Woda wydobyta ze skały

Rz 5,1-2.5-8 Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

J 4,5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

 

Motywem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest woda. Najpierw jest to woda, którą Bóg dał Izraelowi na pustyni przez ręce Mojżesza. Pobyt Ludu Wybranego na pustyni był próbą, aby człowiek zobaczył, że sam ze siebie nie potrafi być dobrym. Bez ożywiającej wody, pochodzącej od Boga, człowiek potrafi tylko ulegać złu, czego symbolem jest kłótnia Izraela w Massa i Meriba. Przekonała się też o tej prawdzie Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii. Dopiero po zetknięciu się z Jezusem, który wskazał jej na Źródło „wody żywej”, kobieta stając w prawdziwe, niejako obmywa się w tej wodzie i odwraca się od grzechu.

 

Oby słowo Boże dotknęło nas i jak orzeźwiająca woda przemieniło skałę serca w żyzną glebę.

 

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU16 marca 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Rdz 12,1-4a Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

2 Tm 1,8b-10 Bóg nas powołuje i oświeca

Mt 17,1-9 Przemienienie Pańskie

 

Fundamentem relacji człowieka z Bogiem jest wiara. Wiary tej potrzebował już Abram, który żyjąc 20 wieków przed Chrystusem, usłyszał od Boga rozkaz, aby wyjść z ziemi rodzinnej. Wiary potrzebowali również Apostołowie na górze Tabor, aby dostrzec w przemienionym Panu swojego Mistrza, a zarazem Boga. Wiary wymaga także życie każdego chrześcijanina, który podobnie jak św. Paweł zmaga się w „trudach i przeciwnościach”, próbując żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Jednakże na drodze wiary człowiek nigdy nie jest sam. W centrum zawsze stoi Chrystus ze swoją łaską, który jest Przewodnikiem, a zarazem Drogą wiodącą do Ojca.

 

Zaufajmy i uwierzmy słowu, które Bóg kieruje do nas, aby nas umocnić. 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9 marca 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

 

Rdz 2,7-9;3,1-7 Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Rz 5,12-19 Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

Mt 4,1-11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie sięga swoim opisem do początku istnienia świata i człowieka, i pokazuje nam anatomię pokusy i grzechu. Dowiadujemy się, że grzech to nie tylko formalne przekroczenie jakiegoś przepisu, ale to przede wszystkim nieposłuszeństwo Bogu i szukanie życia tam, gdzie go nie ma. Każdy grzech zakłóca prawdziwy obraz Boga. Stąd, jak zauważa to św. Paweł w Liście do Rzymian, konieczne było przyjście Chrystusa na ziemię, aby temu obrazowi nadać właściwy blask. I co więcej, Chrystus swoim przykładem pokazał jak należy odpowiadać kusicielowi, który w dalszym ciągu pragnie wypaczać obraz Boga w duszy.

 

Oprzyjmy się więc i my na słowie Bożym, abyśmy nie ulegli pokusie.

 

 

 

 

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  2 marca 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

 

 

Iz 49,14-15 Bóg nie opuszcza swojego ludu

1 Kor 4,1-5 Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Mt 6,24-34 Ufność w Opatrzność Bożą

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie, choć bardzo krótkie, wyraża fundamentalną prawdę wiary. Mówi ono o nieustannej i wielkiej opiece Boga. Izajasz opisuje ten fakt na przykładzie Izraela, który w 586 roku przed Chrystusem stracił państwo i musiał przeżywać dramatyczny czas niewoli babilońskiej. Wówczas to Izraelici uważali, że Jahwe o nich zapomniał. Bóg jednakże jest cierpliwy i miara wieczności jest zupełnie inna niż ludzkie kalkulacje czasowe. Sensem ludzkiego życia nie jest zamartwianie się aktualną sytuacją, ale jak pokazał to dobitnie w ewangelicznej przypowieści sam Chrystus, istotą życia jest poddanie się woli Boga.

 

Widząc więc piękno świata, skierujmy nasze myśli jedynie ku Bogu.

 

 

 

 

 

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 lutego 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

 

Kpł 19,1-2.17-18 Przykazania miłości bliźniego

1 Kor 3,16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Mt 5,38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

 

Świętość jest fundamentalnym powołaniem wszystkich ludzi – to oznajmił Mojżeszowi sam Bóg, który objawił, że można ją osiągnąć jedynie poprzez wierne, a czasem wręcz heroiczne zachowanie przykazania miłości bliźniego. Jednak człowiek sam z siebie nie jest zdolny osiągnąć świętości, czyli kochać prawdziwie, zwłaszcza że Chrystus dookreślił w Ewangelii, że chodzi tutaj także o miłość nieprzyjaciół. Musimy więc kierować się mądrością pochodzącą od samego Boga, który jedynie jest prawdziwie święty, bo jest Miłością.

 

Wsłuchując się dzisiaj w słowo Boże, napełniajmy się ową Bożą mądrością, aby móc kochać i tym samym stawać się doskonałymi.

 

 

 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lutego 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Syr 15,15-20 Wymagająca wolność człowieka

1 Kor 2,6-10 Prawdziwa mądrość

Mt 5,17-37 Wymagania Nowego Przymierza

 

Prorok Syrach przedstawia dziś wizję ludzkiej wolności, której zasadniczą cechą jest możliwość wyboru. Człowiek wtedy jest wolny, gdy wybiera dobro. Bóg wyposażył ludzi w zdolność roztropnego rozróżniania dobra i zła. Jednak ostateczna decyzja zawsze leży w gestii człowieka. Stąd św. Paweł pisze do Koryntian, że wyboru dobra może dokonać tylko ten, kto posiada mądrość Bożą. A słuchając dalej dzisiejszych czytań, dowiemy się z perykopy ewangelicznej, że wolność jest rzeczywistością bardzo trudną. Domaga się bowiem nie tylko zachowania litery prawa, ale przede wszystkim praktykowania miłości.

 

Zaczerpnijmy sił ze słuchania słowa Bożego do prawdziwie wolnych wyborów.

 

Od 1 stycznia 2014 roku Msze św. Niedzielne będą w następującym porządku 7.15.; 8.45.; 10.30.; 12.00.; 17.00. Nie bedzie Mszy św. o godz. 15.30. i 18.00.

 

 

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU lutego 2014

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Iz 58,7-10 Światło dobrych uczynków

1 Kor 2,1-5 Nauczanie św. Pawła

Mt 5,13-16 Wy jesteście światłem świata

 

Słowem, które przewija się niczym złota nić przez dzisiejsze czytania, jest światło. Prorok Izajasz utrzymywał, że tym światłem są dobre czyny, a szczególnie miłość wobec ubogich. Chrystus z kolei dopowie, że całe życie chrześcijanina ma emanować światłem dobrych czynów, bo to jest prawo i powołanie każdego wierzącego. Chrześcijanin ma stać się punktem odniesienia dla innych, podobnie jak takim punktem orientacji jest światło stawiane na świeczniku. Jednakże bycie widocznym należy odróżnić od chęci pokazania się dla swojej chwały, o czym przestrzegał św. Paweł. Trzeba więc, abyśmy stali się autentycznymi świadkami Chrystusa.

 

Niech słowo Boże oczyści to, co przeszkadza nam być w pełni światłem.

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku Msze św. Niedzielne będą w następującym porządku 7.15.; 8.45.; 10.30.; 12.00.; 17.00. Nie bedzie Mszy św. o godz. 15.30. i 18.00.

 

TEMAT Z OKŁADKI

 

 

BOŻE NARODZENIE W LITURGII I TRADYCJI

opoka.org.pl

DOKUMENTY ROKU WIARY

                                                                                                                                                               

Komentarze i opinie

 

KSIĘGA GOŚCI...

 

trwa ladowanie... kolczyki Kolczyki