HASŁO NA ROK 2013/14

BOŻE CIAŁO 2013

KANONIZACJA

 

Encyklika "LUMEN FIDEI" pdf.

 

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Kartka z kalendarza

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
407978

Statystyki

 

 

 

 

CHRZTY 


PAŹDZIERNIK

Niedziela: 12.10. i 26.10. - godz. 10.30.

Sobota: 18.10. – godz. 16.00.


LISTOPAD

Niedziela: 9.11. i 23.11. – godz.10.30.

Sobota: 15.11. – godz.16.00.Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka


1. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców

2. Akt urodzenia dziecka

3. Dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii 

o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

4. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.


Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:


1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

2. Ukończył 16 lat

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

DOKUMENTY ROKU WIARY

                                                                                                                                                               

Komentarze i opinie

 

KSIĘGA GOŚCI...