HASŁO NA ROK 2013/14

BOŻE CIAŁO 2013

KANONIZACJA

 

Encyklika "LUMEN FIDEI" pdf.

 

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Kartka z kalendarza

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
437371

Statystyki

 

 

 

 


W najbliższą sobotę, 1 listopada, Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według następującego porządku 7.17., 8.45., 10.30., po niej procesja żałobna na cmentarz. Po procesji Msza św. w tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.

 

Zaś w niedzielę, 2 listopada, Msze św. w porządku niedzielnym. 

 


Komunikat 

 

Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Sławoja Leszka Głódzia

 

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Alumni,

Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie, 

 

Przyjąłem nieoczekiwany krzyż choroby i cierpienia, godząc się z wolą Bożą.

Przyjmuję ją, jaka będzie. Proszę o modlitwę – szczególnie tych, którzy do-świadczają tego, co ja. 

Jeżeli jest taka wola Boża, chciałbym Wam jeszcze służyć, drodzy Księża 

i Wierni, a moje cierpienie ofiaruję w intencji całej Archidiecezji Gdańskiej.

 

Z serca wam błogosławię i wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej polecam.

 

 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRZTY 

 

PAŹDZIERNIK

Niedziela: 12.10. i 26.10. - godz. 10.30.

Sobota: 18.10. – godz. 16.00.

 

LISTOPAD

Niedziela: 9.11. i 23.11. – godz.10.30.

Sobota: 15.11. – godz.16.00.

 

 

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

 

1. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców

2. Akt urodzenia dziecka

3. Dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii 

o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

4. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

 

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

2. Ukończył 16 lat

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

 

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

DOKUMENTY ROKU WIARY

                                                                                                                                                               

Komentarze i opinie

 

KSIĘGA GOŚCI...