HASŁO NA ROK 2013/14

BOŻE CIAŁO 2013

KANONIZACJA

 

Encyklika "LUMEN FIDEI" pdf.

 

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Kartka z kalendarza

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
714981

Statystyki

 

 

15.11.2015.

WAŻNE! 


Episkopat o grzechu międzypokoleniowym 


i uzdrowieniu międzypokoleniowym

 

 

Uchwała nr 15/370/2015

 

Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 6 października 2015 r.


w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego

     Konferencja Episkopatu Polski podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r., po zapoznaniu się 

z opinią Komisji Nauki Wiary w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego na podstawie art. 9 Statutu KEP podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe.

     Konferencja Episkopatu Polski przypomina równocześnie, aby różne formy modlitwy o uzdrowienie chorych, także w ramach liturgii Mszy świętej, celebrować zawsze zgodnie
z obowiązującymi przepisami ksiąg liturgicznych oraz instrukcją Kongregacji Nauki Wiary Ardens felicitatis desiderium.

     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

+Artur G. Miziński,                                   +Stanisław Gądecki

Sekretarz Generalny KEP                             Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                    Przewodniczący KEP

18.10.2015.

 

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE

 

       7:00.

 

       8:30. (dla dzieci szkolnych)

 

     10:00. (suma parafialna)

 

     12:00. (dla dzieci najmłodszych z udziałem scholki)

 

     17:00.

 

     20.00. LIPIEC - SIERPIEŃ

   

26.09.2015

 

NOMINACJA BISKUPA POMOCNICZEGO ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

 

W sobotę, 26 września 2015 r., Ojciec Święty Franciszek podniósł Księdza Prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego do godności biskupiej. Dzielę się tą radością z całym prezbiterium Archidiecezji Gdańskiej i wiernymi.

O godz. 12.00 w Auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce następującej treści:Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

Warszawa, 26 września 2015 r.

+ Celestino MiglioreNuncjusz Apostolski

Biskup Nominat udaje się na rekolekcje przed przyjęciem sakry biskupiej. O jej dacie powiadomimy odrębnym komunikatem.Wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych proszę o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata.

+ Sławoj Leszek GłódźArcybiskupMetropolita Gdański

 

Ks. Zbigniew Zieliński mianowany biskupem pomocniczym w Gdańsku

 

Ksiądz Prałat dr Zbigniew Zieliński, syn Ruperta i Teresy, urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. Sakrament chrztu przyjął w Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku. Po maturze, w 1985 r. rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym. 18 maja 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Pracował jako wikariusz w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (1999-2000). 9 czerwca 2000 r. otrzymał nominację na Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Został włączony do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej i został Członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego (2001). Po uzyskaniu licencjatu z katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął pracę jako wykładowca teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002).

15 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 Dziekanem Dekanatu Sopot. Równocześnie należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej. W 2004 roku obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych pracę doktorską pt. „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”, napisaną pod kierunkiem ks. prof., dr hab. Henryka Skorowskiego. W 2005 r. otrzymał godność Kanonika Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

8 grudnia 2007 r. został mianowany Proboszczem Parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i Dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako Duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i Duszpasterz Pracowników Gospodarki Leśnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych. W dowód zasług otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości (2007).

27 października 2014 r. został mianowany Proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku.

W dniu 26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej.

OGŁOSZENIE SCHOLKI PARAFIALNEJ

 

W najbliższy piątek, tj. 18 września o godz. 18.00, zapraszamy na spotkanie po przerwie wakacyjnej wszystkie dzieci śpiewające w naszej parafialnej scholce, jak również te, które dopiero teraz chciałyby się włączyć w upiększenie niedzielnej liturgii.

Mile widziane będą także osoby starsze grające na jakimkolwiek instrumencie.

Od marca tego roku scholka dysponuje w miarę profesjonalnym nagłośnienie zakupionym dzięki zbiórce przeprowadzonej w naszej parafii, dzięki czemu nasz śpiew brzmi bardziej doniośle i wyraźnie, co pozwala wiernym pełniej uczestniczyć w obrzędach liturgicznych.

DOKUMENTY ROKU WIARY

                                                                                                                                                               

Komentarze i opinie